Savjeti naših farmaceuta

Aktivna uloga magistra farmacije - apotekara u brizi za bolesnika

Uloga farmaceuta u zdravstvenim sistemima razvijenih zemalja značajno se promijenila u posljednjih dvadeset godina.

Detaljnije

MAGISTRALNI PREPARATI U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI

Magistralni lijek je lijek koji se priprema u apoteci za pojedinačnog pacijenta na osnovu propisanog recepta.

Detaljnije

Određivanje starosti krvnih žila

Kako možemo odrediti starost krvnih žila?

Detaljnije