Poslovna strategija kao način ostvarenja naših ciljeva

Dugoročni ciljevi Javne ustanove "Apoteke Sarajevo" su:

 • Povećanje zadovoljstva svih korisnika naših usluga
 • Povećanje zadovoljstva uposlenika kompanije
 • Poboljšanje finansijskih performansi
 • Ostvarenje širih društvenih ciljeva

Svaka uspješna kompanija mora posjedovati jasnu viziju budućnosti i pravca kretanja, liderstvo koje afirmiše zadovoljstvo, kreativnost i inovativnost zaposlenih i snažnu usmjerenost ka korisniku kao centralnoj interesnoj grupi kompanije. Preduvjet za ispravni odabir strategije je analiza situacije. Pod tim se podrazumijeva da kompanija treba sagledati vanjske i unutarnje faktore kako bi spoznala najbolji način da se ostvari željeni cilj.

JU „Apoteke Sarajevo“ je javna apotekarska kompanija koja se dominantno bavi prodajom lijekova i medicinskih sredstava, ali i izradom i snabdijevanjem tržišta magistralnim i galenskim lijekovima, snabdijevanjem herbalnim lijekovima, homeopatskim lijekovima, dječijom hranom, dijetetskim proizvodima i kozmetičkim sredstvima, kao i pružanjem savjetodavnih usluga. JUAS je lider na tržištu apotekarskih usluga Kantona Sarajevo, prije svega kada je riječ o paleti proizvoda i usluga koje pruža i bazi znanja koju njeguje. Naime, kompanija posjeduje superiornu ekspertizu na području izrade galenskih pripravaka, magistralnih i tipiziranih pripravaka, pripravaka za palijativnu njegu i trituriranih praškova i lijekova u obliku sirupa. Jedina je apotekarska ustanova koja je osposobljena za čuvanje i izdavanje ampuliranih lijekova, izdavanje narkotika, koja posjeduje prilagođene farmaceutske programe, koja ima svoju dežurnu službu i koja, u punom kapacitetu, poštuje standarde dobre apotekarske prakse.

Misija, vizija i vrijednosti

Misija Javne ustanove "Apoteke Sarajevo" je stvoriti i realizovati vrijednost za kupca, lokalnu zajednicu, zaposlene i osnivača. Vizija - Postati "moja apoteka" i prvi izbor zdravog života za sve građane Kantona Sarajevo i Zeničko - Dobojskog Kantona. Vrijednosti - Integritet, Kvalitet, Inovativnost, Briga za ugrožene grupe građana, Težnja za unaprijeđenjem, Odgovornost za rezultat, Društvena odgovornost, Timski Rad.

Prioritetni strategijski pravci

 • Strategijsko repozicioniranje mreže apoteka
 • Strategijsko repozicioniranje proizvodnog portfolija
 • Modernizacija infrastrukture
 • Insistiranje na vrhunskom kvalitetu proizvoda i usluga
 • Kreiranje novog pristupa upravljanju ljudskim resursima
 • Optimizacija troškova
 • Uvođenje sistematskog pristupa upravljanju bitnim poslovnim rizicima
 • Izgradnja nove korporativne kulture

Povećanje zadovoljstva korisnika

S obzirom na to da je apotekarska usluga u značajnoj mjeri neopipljiva, emocionalni doživljaj, ambijent, ljubaznost, izgled osoblja, povjerljivost, vrijeme čekanja i čitav niz “mekih” faktora su činioci koji opredjeljuju korisnika u izboru apotekarske ustanove. Farmaceut je zdravstveni profesionalac koji ima vrlo značajno mjesto u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Njegovo profesionalno angažovanje se pomjera ka potrebama svakog pacijenta, preko pružanja savjeta za očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti, do praćenja pravilnog uzimanja lijekova, praćenja efikasnosti i bezbjednosti terapije koju pacijent koristi, kako bi individualni terapijski uspjeh za pacijenta bio što veći. Velika pažnja bit će posvećena redovnom mjerenju zadovoljstva korisnika.

Povećanje zadovoljstva zaposlenih

U apotekarskom biznisu ljudi su definitivno najvrijednija aktiva. Osnova konkurentske prednosti jeste stručan i zadovoljan poslovni tim. U kompaniji je trenutno zaposleno 430 radnika, dominantno farmaceutskog profila. U pitanju je iskusan i moćan tim eksperata. Ključan aspekt strategije unaprijeđenja ljudskih resursa će biti uočavanje talenata u postojećoj strukturi i privlačenje novih talenata koji će JU „Apoteke Sarajevo“ posmatrati kao prestižnu kompaniju za izgradnju sopstvene karijere. Posebna pažnja bit će posvećena stimulisanju edukacije zaposlenih. Kontinuirana edukacija kadrova je zakonska obaveza zdravstvenih radnika, ali istovremeno i potreba Ustanove u cilju stalnog unapređenja kvaliteta usluga. Interni motivator mogu da budu interna takmičenja između apoteka i dodjeljivanje nagrada najuspješnijim apotekama i zaposlenima prema definisanim kriterijima. Kompanija ima potrebu za ljudima i ljudi imaju potrebu za kompanijom i tek zajedničkim djelovanjem ostvaruju ciljeve. Ljudski potencijali su osnovica na kojoj se gradi strategija kompanije a svi resursi kao imovina, sirovine i kapital, ciljevi kao prodaja i zadovoljavanje korisnika polaze i dolaze od ljudi i na temelju njihovog djelovanja. Naši uposlenici su najvažniji segment uspjeha i naš fokus na uposlene garantuje dostizanje uspješnosti u apotekarskom biznisu. Produktivnost garantuje premisa da se uposleni posve aktivno uključuju u život JU “Apoteke Sarajevo” jer im rad u ovoj kući pričinjava radost. Uspjeh i vrijednosti kompanije dolaze iz inovativnosti i kreativnosti ljudi koji u kompaniji rade. Privlačenje, zadržavanje i nagrađivanje talenata je naš fokus za budućnost. Investiranje u razvoj ljudi je najisplativija investicija koja je osnovni preduslov razvoja svake kompanije. Vjerujemo da je razvoj karijere vrlo bitan za čovjeka, budući da kroz posao postiže kvalitetu života, socijalnu jednakost, poštovanje samog sebe, samokontrolu i, naposlijetku, upravlja vlastitom karijerom a pruženi su mu savjetovanje i podrška.