Obavještavaju se subjekti koji su preuzeli Poziv broj 03-06-683/18 od 10.4.2018., da je JU "Apoteke Sarajevo" zaprimila žalbu na naznaceni poziv, te da se postupak po istom obustavlja do odluke URŽ-a po žalbi.