Galas Galenski laboratorij

Galenski laboratorij ''Galas'' je jedna od vodećih farmaceutskih laboratorija u regiji koja je osnovana 1993. godine u okviru Javne ustanove ''Apoteke Sarajevo''. Specifičnost galenske proizvodnje je u izradi manjih serija, korištenju provjerenih i certificiranih prirodnih sirovina, što je rezultiralo da brend ''Galas''  postane sinonim za organizovanu proizvodnju kozmetičkih krema, kozmetike sa posebnom namjenom, galenskih pripravaka, čajeva i čajnih mješavina. Svi ''Galas'' proizvodi su nježni, ugodni i efikasni, i izrađuju se prema strogim farmaceutskim propisima, poštujući principe dobre proizvodne (GMP) i dobre laboratorijske (GLP) prakse.