U organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije u Beogradu će se od 10. do 14. oktobra 2018. godine održati VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

Program Kongresa obuhvatiće aktuelne i zanimljive teme sa ciljem da predstavljeni rezultati naucnih istraživanja istaknutih predavača iz zemlje i inostranstva doprinesu kontinuiranom unapređenju profesionalne prakse, zdravlja i opšte dobrobiti pacijenata.

Više informacija na: http://www.farmacija.org/default.aspx?ID=Kongres&LN=SRL