Međunarodni kongres FIP-a 2018. godine u Glasgowu, Škotska, poziva magistre farmacije i farmaceutske naučnike iz cijelog svijeta da se okupe na jednom mjestu kako bi razmatrali načine da se proširi uloga farmaceuta tako da potpuno učestvuju  i osiguraju da pacijenti i zdravstveni sistem, imaju potpunu korist od lijekova koje koriste. Trenutni pristup pacijentima širom svijeta očito ne uspijeva kada je u pitanju farmakološki tretman bolesti. Farmaceuti i farmaceutski naučnici su stručnjaci i kvalifikovani zdravstveni radnici sposobni da personaliziraju terapiju za poboljšanje ishoda pacijenta.

Više informacija na: https://www.fip.org/glasgow2018/