Europsko udruženje bolničkih farmaceuta Vas sa zadovoljstvom poziva na 23. EAHP kongres koji će se održati 21. - 23. marta 2018. na temu: "Bolnički farmaceuti - Pokažite nam šta možete učiniti!". Znanstveni program je napredan i relevantan za Vas kao bolničkog farmaceuta koji se bavi izazovima ekonomskih ograničenja i povećanih zahtjeva. Ovaj kongres pruža priliku da se pokaže šta su bolnički farmaceuti postigli i pruža inspiraciju za budući razvoj.

Više informacija na: http://www.eahp.eu/congresses