Tema: Suradljivost pacijenata u primjeni dermatološke terapije

TEMATSKA PODRUČJA KONGRESA |

 • Suradljivost u primjeni dermatološke terapije - Što pacijenti žele?
 • Kompleksnost psorijaze
 • Farmakoterapijske inovacije u liječenju najčešćih dermatoloških bolesti
 • Mikrobiom i dermatofarmacija
 • Povijest i dermatofarmacija
 • Onkološki pacijent i dermatofarmacija
 • Od prekanceroznih lezija do melanoma - Nove spoznaje u farmakoterapiji
 • Farmakoekonomika i dermatološka terapija
 • Programi podrške pacijentima / Patient support programmes
 • Magistralni i galenski pripravci kao dermatološka terapija
 • Nove spoznaje u dermofarmaceutskoj  tehnologiji
 • Prehrana, suplementacija i koža
 • Dermatofarmacija i anti age
 • Javnozdravstveni doprinos
 • Pedijatrijska dermatofarmacija
 • Dermatofarmacija i eHealth - od aplikacija do telekonzultacija
 • Regulatorni aspekti u dermatofarmaciji
 • Kozmetička enciklopedija - Što se krije iza INCI naziva?
 • Ostale teme

 Više informacija na: http://www.farmaceut.org/kalendar-dogadjanja/strucna-dogadjanja-u-hrvatskoj/1-hrvatski-kongres-dermatofarmacije-s-medjunarodnim-sudjelovanjem-281