Upravni odbor Komore magistara farmacije FBiH je na VII. sjednici održanoj
29.09.2017. godine donio Odluku da se IX Simpozij magistara farmacije, u organizaciji Komore, održi u Sarajevu u Hotelu Hills na Ilidži u periodu od 17. do 19. novembra 2017. godine (petak - nedjelja).

Tema Simpozija je „Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije sa lijekovima“.

Više informacija na: http://www.farmaceutskakomora.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=423:prva-obavijest-za-ix-simpozij-magistara-farmacije&catid=14&Itemid=435