Dijabetološko savjetovalište

Stručno savjetovanje oboljelih u 7 poslovnih jedinica
Savjetovanje pacijenata vrši stručni tim kojeg čine:

Slide 3 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus

Dijabetološka savjetovališta Javne ustanove "Apoteke Sarajevo"

Glavni cilj "Dijabetoloških savjetovališta" jeste da se pacijentima približi oboljenje Dijabetes, te da dobiju adekvatne informacije o samom oboljenju, komplikacijama koje proizlaze iz samog oboljenja, informacije o terapiji, pravilnom načinu ishrane itd.

Tim stručnjaka u "Dijabetološkom savjetovalištu" čine Magistar farmacije – konsultant za dijabetes, liječnik dijabetolog, te medicinska sestra i farmaceutski tehničar. Dva puta mjesečno, pacijenti će na svakom od lokaliteta imati mogućnost da dobiju savjete od našeg tima, besplatno izmjere glikolizirani hemoglobin, pogledati filmove, tj. klipove o oboljenju, pravilnom načinu uzimanja inzulina, ishrani , te pitati sve sto im je nejasno u vezi njihovog oboljenja i slično. Tim farmaceuta i farmaceutskih tehničara će također u svakodnevnom radu sa pacijentima savjetima, mjerenjima šećera u krvi, uvidom u terapiju, davati savjete o dijabetesu, ishrani,te uz potpisanu suglasnost pacijenta predbilježiti termin za dolazak u savjetovaliste.


Savjetovanje od strane našeg stručnog tima obuhvata:
Lokacije

Apoteka Bosna

Zelenih Beretki 81

 • Tel: 033 272 771
 • Fax: 033 272 770
 • E-mail: bosna@apoteke-sarajevo.ba

Apoteka Dobrinja

Salke Lagumdžije 15

 • Tel: 033 766 380
 • Fax: 033 766 381
 • E-mail: dobrinja@apoteke-sarajevo.ba

Apoteka Ilijaš

Hašima Spahića 23

 • Tel: 033 428 800
 • Fax: 033 428 801
 • E-mail: ilijas@apoteke-sarajevo.ba

Apoteka Ilidža

Emira Bogunića Čarlija 15

 • Tel: 033 762 180
 • Fax: 033 762 181
 • E-mail: ilidza@apoteke-sarajevo.ba

Apoteka Novi Grad

Trg međunarodnog prijateljstva 7

 • Tel: 033 768 230
 • Fax: 033 768 230
 • E-mail: novigrad@apoteke-sarajevo.ba

Apoteka Visoko

Šehida Resula 2

 • Tel: 032 730 950
 • Fax: 033 730 951
 • E-mail: visoko@apoteke-sarajevo.ba

Apoteka Vogošća

Igmanska 56

 • Tel: 033 424 250
 • Fax: 033 424 251
 • E-mail: vogosca@apoteke-sarajevo.ba