Dijabetološko savjetovalište

Stručno savjetovanje oboljelih u 7 poslovnih jedinica
Savjetovanje pacijenata vrši stručni tim kojeg čine:

Slide 3 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus

Dijabetološka savjetovališta Javne ustanove "Apoteke Sarajevo"

Glavni cilj "Dijabetoloških savjetovališta" jeste da se pacijentima približi oboljenje Dijabetes, te da dobiju adekvatne informacije o samom oboljenju, komplikacijama koje proizlaze iz samog oboljenja, informacije o terapiji, pravilnom načinu ishrane itd.

Tim stručnjaka u "Dijabetološkom savjetovalištu" čine Magistar farmacije – konsultant za dijabetes, liječnik dijabetolog, te medicinska sestra i farmaceutski tehničar. Dva puta mjesečno, pacijenti će na svakom od lokaliteta imati mogućnost da dobiju savjete od našeg tima, besplatno izmjere glikolizirani hemoglobin, pogledati filmove, tj. klipove o oboljenju, pravilnom načinu uzimanja inzulina, ishrani , te pitati sve sto im je nejasno u vezi njihovog oboljenja i slično. Tim farmaceuta i farmaceutskih tehničara će također u svakodnevnom radu sa pacijentima savjetima, mjerenjima šećera u krvi, uvidom u terapiju, davati savjete o dijabetesu, ishrani,te uz potpisanu suglasnost pacijenta predbilježiti termin za dolazak u savjetovaliste.


Savjetovanje od strane našeg stručnog tima obuhvata:
Lokacije

Apoteka Bosna

Zelenih Beretki 81

 • Tel: 033 272 771
 • Fax: 033 272 770
 • E-mail: apoteka.bosna@bih.net.ba

Apoteka Dobrinja

Salke Lagumdžije 15

 • Tel: 033 766 380
 • Fax: 033 766 381
 • E-mail: apoteke-sarajevo@bih.net.ba

Apoteka Ilijaš

Kolodvorska 41

 • Tel: 033 7163 31
 • Fax: 033 716 330
 • E-mail: apoteka.hitna@bih.net.ba

Apoteka Ilidža

Obala Kulina bana 40

 • Tel: 033 272 300
 • Fax: 033 272 770
 • E-mail: apotekeobala@bih.net.ba

Apoteka Novi Grad

Salke Lagumdžije 15

 • Tel: 033 766 380
 • Fax: 033 766 381
 • E-mail: apoteke-sarajevo@bih.net.ba

Apoteka Visoko

Kolodvorska 41

 • Tel: 033 7163 31
 • Fax: 033 716 330
 • E-mail: apoteka.hitna@bih.net.ba

Apoteka Vogošća

Kolodvorska 41

 • Tel: 033 7163 31
 • Fax: 033 716 330
 • E-mail: apoteka.hitna@bih.net.ba